Ansvar;

Fotografen er ikke ansvarlig for følger af årsager uden for fotografens kontrol, herunder vejrforhold, tidsmangel, forkert opgivne adresser eller restriktioner fra kirke/location/festlokale.

Fotografen er ikke ansvarlig for baggrunde eller lysforhold, som kan have negativ indflydelse på, eller begrænse, fotografisk dækning.

Fotografen kan ikke holdes ansvarlig for manglende levering af billeder af enkeltpersoner eller genstande ved begivenheden, såfremt det ikke er aftalt forinden.

Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, parrets ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder og personer hvis sådanne kræves.

Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre, væksthuse, museer og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.

Fotografen står ikke til ansvar overfor hvordan kjolen sidder, makeup, styling eller andre objekter. Fotografen anbefaler derfor altid, at brudeparret har deres egen “assistent” med under fotograferingen af portrætterne som har ansvaret for at alt sidder som ønsket.

Fotografen kan ikke stilles til ansvar for vind og vejr på dagen. I tilfælde af at vejrforholdene gør, det kan være umuligt at få de ønskede fotografier, anbefales det, at der bookes en ny dag hvor vi kan skabe jeres drømmeportrætter, her skal der dog påregnet et bookinggebyr til omfotograferingen.

Begrænset ansvar;

I det tilfælde, at fotografen ikke er i stand til at fuldføre opgaven, på grund af skade, sygdom eller anden årsag uden for fotografens kontrol, vil fotografen gøre alt for at finde en erstatningsfotograf.

Hvis en passende erstatningsfotograf ikke kan findes, er fotografens ansvar begrænset til tilbagebetaling af modtaget betaling såsom betaling af det indbetalte.

I det tilfælde, at digitale filer er blevet skadet, stjålet eller ødelagt af årsager, som fotografen ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, kamera, harddisk eller udstyrs fejl, er fotografens ansvar begrænset til tilbagebetaling af modtaget betaling.

Drejer det sig om delvist tab af digitale filer, vil der være erstatning på et forholdsmæssigt beløb baseret på den procentdel af det samlede antal digitale filer. Fotografen er ikke ansvarlig for tab af billeder efter den endelige levering.

Fotos og levering;

Fotografen er ikke forpligtiget til at levere alle billeder taget ved begivenheden, ej heller det ufærdige råmateriale.

Udvælgelsen af billeder, der leveres til kunden, er overladt til fotografen.

Der kan gå op til 14 dage inden de endelige billeder leveres til kunden.

Ved en større fotosessio, kan der gå op til 6 uger fra fotosessionens dato alt efter antal af billeder samt travlhed i nogle perioder, inden de endelige billeder leveres til kunden.

Efterbehandling og redigering;

Den endelige efterbehandling og redigering af billeder mht. stilarter, effekter og overordnede udseende er overladt til fotografen, med mindre andet er aftalt.

Billedbehandling:

Dette kunne fx være ændring af farver, sort/hvid udgaver af billeder, hud retouchering (fjerne pletter og lignede i huden).

Genbestilling af fotos;

Billeder bliver slettet 60 dage efter fotosessionen, hvorefter det ikke er muligt at genbestille.

Godkendelse til publicering;

Da det er vigtigt for fotografens virksomhed, at vise kommende kunder sit nyeste arbejde tildeler kunden herved fotografen ret til at bruge og offentliggøre udvalgte fotografier til; markedsføring på egen hjemmeside, facebook, o.lign.

Der tages højde for GDPR 

Levering af billedefiler;

Billedefilerne leveres to opløsninger. En i fuld opløsning  til udprint og en i mindre opløsning, der kan anvendes til web. Billederne bærer ikke vandmærke.

Reservation og betaling;

Forudbetaling er nødvendig for at reservere dato og tidspunkt for fotograferingen. Hvis begivenheden omlægges, udskydes, annulleres, eller hvis der er et aftalebrud fra kundens side, refunderes det indbetalte ikke.

Forudbetaling på 40% af det fulde beløb skal betales ved reservering af dato. Det resterende, fulde beløb betales senest 1 uge før begivenheden. Hele beløbet kan også betales på én gang ved formødet. Betaling sker efter nærmere aftale, men enten mobilpay eller bankoverførelse.

I tilfælde af at kunden undlader at overføre betaling som anført, forbeholder fotografen sig retten at annullere aftalen uden yderligere forpligtelse, beholde 1. rate og ikke deltage i begivenheden.

Prisen dækker over formøde, fotografering i henhold til valgt pakke, udvælgelse, efterbehandling og redigering af udvalgte billeder. De udvalgte og færdig behandlet billeder bliver leveret digitalt i et onlinegalleri til download. Eller på anden aftalt måde.


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes